ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM SAĞLANMASINA İLİŞKİN DUYURU

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM SAĞLANMASINA İLİŞKİN DUYURU


2863 saylı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12’nci maddesi uyarınca hazırlanan ve 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmenlik” çerçevesinde, Bakanlığımız “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonu” nun 29.03.2018 tarih ve 1 sayılı kararı ile 2018 yılı yardımlarına ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak son başvuru tarihleri, Proje Yardımları için 01.10.2018, Proje Uygulama Yardımları için ise 28.12.2018 olarak kararlaştırılmış olup, anılan tarihlerin mesai bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.