ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Mesleki Turizm Eğitimi ve Başvurusu

YAYGIN MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİ FAALİYETLERİ


Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gerek konaklama ve yeme-içme tesislerinde görev yapan personelin mesleki niteliklerinin geliştirilerek, hizmet kalitesinin arttırılması gerekse toplumda turizm bilincinin oluşturulması amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli ücretsiz turizm eğitimi programları düzenlenmektedir.

Bu eğitimlere; katılımcı personel sayısı yeterli olan tesisler doğrudan, sayısı düşük olan tesisler ise İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri veya ilgili meslek örgütleri aracılığıyla başvurabilirler. Başvurular aşağıda yer alan (Tablo 2)’de yalnızca “UYGUN” ibaresi bulunan aylar için yapılabilecektir. Eğitim programlarının süreleri ve katılımcı sayılarına ilişkin bilgiler (Tablo 1)’de yer almaktadır. 

EĞİTİM PROGRAMLARI VE SÜRELERİ (Tablo 1)

Eğitimler

Minimum katılımcı sayısı

Süre

Ön Büro

10

6 gün x 3 saat = 18 saat

Kat Hizmetleri

15

6 gün x 3 saat = 18 saat

Yiyecek ve İçecek Servisi

15

6 gün x 3 saat = 18 saat

Yiyecek Üretimi (Mutfak)

15

6 gün x 3 saat = 18 saat

Yöneticilerin Eğitici Olarak Yetiştirme Kursu

 10

6 gün x 4 saat = 24 saat

Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Kursu

15

6 gün x 3 saat = 18 saat


Kişisel Gelişim Semineri

 
15
 
2 gün x 3 saat = 6 saat

EĞİTİM BAŞVURU KONTROL TABLOSU (Tablo 2)

EKİM

KASIM

ARALIK

OCAK

ŞUBAT

MART

Ön Büro

UYGUN

UYGUN

UYGUN

UYGUN

UYGUN

UYGUN

Kat Hizmetleri

UYGUN

UYGUN

UYGUN

UYGUN

UYGUN

UYGUN

Yiyecek ve İçecek Servisi

UYGUN

UYGUN

UYGUN

UYGUN

UYGUN

UYGUN

Yiyecek Üretimi (Mutfak)

DOLU

UYGUN

UYGUN

UYGUN

UYGUN

UYGUN

Yöneticilerin Eğitici Olarak Yetiştirme Kursu / Kişisel Gelişim Semineri

UYGUN

UYGUN

UYGUN

UYGUN

UYGUN

UYGUN

Ev Pansiyonculuğu

Eğitimi Kursu 

UYGUN

UYGUN

UYGUN

UYGUN

UYGUN

UYGUN

*Aylar itibariyle karşısında DOLU ibaresi bulunan eğitim programları talep edilemeyecektir.

Kurs/Seminer düzenlenmesini talep eden turizm işletmeleri tarafından aşağıda belirtilen “Eğitim Talep Formu” ifadesinin tıklanıp, indirilen form doldurulduktan sonra işletme yöneticisi tarafından imzalanmış bir üst yazı ekinde Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

Talep formunu indirmek için tıklayınız...

Eğitimler ücretsizdir. İşletmelerden veya çalışanlardan hiçbir şekilde eğitim ya da sertifika bedeli talep edilemez.

İLETİŞİM

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:32 EMEK/ANKARA
E-mail:  tedb@kulturturizm.gov.tr                 
Tel: 0 312 215 48 43   Fax: 0 312 212 54 90
Santral : 0 312 212 83 00   Dahili: 29 15 - 30 39


A)YURT İÇİ TURİZM EĞİTİMİ PROGRAMLARI

Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce turizm sektöründe konaklama ve yeme-içme tesislerinde çalışan personel ile ev pansiyonculuğu yapan/yapmayı planlayan kişilere yönelik olarak aşağıdaki eğitim programları düzenlenmektedir.

  • Yiyecek ve İçecek Servisi Eğitimi Uygulama
  •  
  • Yiyecek Üretimi Eğitimi Uygulamaları
  •  
  • Ön Büro Eğitimi Uygulama
  •  
  • Kat Eğitimi Uygulama

 

İşbaşı Eğitimi Kursları

-Ön Büro
-Yiyecek-İçecek Servisi
-Kat Hizmetleri 
-Yiyecek Üretimi
-Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme
-Ev Pansiyonculuğu Eğitimi 

İŞBAŞI EĞİTİMİ KURSLARI


Genel Müdürlüğümüz tarafından, konaklama ve yeme-içme tesislerinde görev yapan personelin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla tesisler, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, ilgili sivil toplum kuruluşları, yerel idarelerden gelen talepler doğrultusunda “İşbaşı Eğitimi Kursları” düzenlenmektedir.

 

 

 

-Ön Büro, Yiyecek ve İçecek Servisi, Kat Hizmetleri ve Yiyecek Üretimi branşlarında verilen “İşbaşı Eğitimi Kursları”na halen o departmanda görev yapmakta olan personel katılmaktadır.

 

 

 

-Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme Kursu, konaklama ve yeme-içme tesislerinde bölüm müdürü, müdür yardımcısı, bölüm şefi ve yönetici düzeyinde görev yapan personelin, alan bilgilerini ve deneyimlerini astlarına etkin bir şekilde iletme yollarını göstermektir.

 

 

 

-Ev Pansiyonculuğu Eğitimi, ev pansiyonculuğu yapan veya yapmayı planlayan kişilerin mesleki bilgi ve becerileri ile tutum ve davranışlarını geliştirmek üzere düzenlenen eğitim programlarıdır.

 

 

 

“İşbaşı Eğitimi Kursları” Bakanlığımıza bağlı olarak görev yapan usta öğreticiler tarafından eğitim talebinde bulunan tesiste verilmektedir. Kurs sonrası yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere “Başarı Belgesi” verilmektedir.

SEMİNERLER

Kişisel Gelişim Semineri

Kişisel gelişim semineri kurumsal gelişimin temeli olarak, çalışanların, motivasyonlarını artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacı ile düzenlenen bilgilendirme seminerleridir. Seminer,

 

 

 

-Kişilerarası iletişim,

 

-Motivasyon,

 

-Takım çalışması,

 

-Beden Dili,

 

-Zaman Yönetimi gibi konuları içerir.

Ev Pansiyonculuğu Bilinçlendirme Semineri

Ev Pansiyonculuğu Bilinçlendirme Semineri, ev pansiyonculuğunun nasıl yapılacağına yönelik usul ve esaslara ilişkin bilgileri içerir. Söz konusu bilinçlendirme semineri  sonunda  katılımcılara “Katılma Belgesi” verilmektedir.

 

 

Eğitim programları; İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, ilgili sivil toplum kuruluşları, yerel idareler ve sektörden gelen talepler doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı olarak görev yapan usta öğreticiler tarafından ücretsiz olarak verilmektedir.

 

 

Kurs/Seminer düzenlenmesini talep eden turizm işletmeleri tarafından aşağıda belirtilen “Eğitim Talep Formu” ifadesinin tıklanıp, indirilen form doldurulduktan sonra bir üst yazı ekinde Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.


ULUSLARARASI TURİZM EĞİTİMİ FAALİYETLERİ

Bakanlığımızca, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), üniversiteler ve turizm meslek birliklerinin işbirliğiyle, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüne (KEİ) üye ülkeler ve diğer bölge ülkelerine yönelik olarak, bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ile ülkeler arasında var olan dostluk ve ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar gereğince uluslararası turizm eğitimi programları gerçekleştirilmektedir. Bu eğitim programları turizm potansiyeli mevcut olan ülkelerde faaliyette olan turizm işletmelerinde görev yapan personelin hizmet kalitesinin arttırılmasına ve de turizm bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Turizm sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen aşağıda belirtilen eğitim programları Ülkelerin turizm alanındaki ihtiyaçları doğrultusunda ülkemizde veya kendi ülkelerinde düzenlenebilir.    

        
                                                                            

B) YURTDIŞI TURİZM EĞİTİMİ PROGRAMLARI

Ülkelerin turizmini geliştirmek amacıyla turizm ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanları bilinçlendirmeye yönelik aşağıdaki konularda seminerler düzenlenmektedir. 
(*Bakanlığımız Birimlerinde görev yapan yetkili personel tarafından verilmektedir.)  Türkiye’de turizm konulu eğitim programı;

·          Türkiye Turizm Stratejisi

·          Türkiye’de Turizm Yatırımlarını Yönlendirme

·          Türkiye’de Turizm Sektöründe Yatırım Olanakları

·          Turizm Mevzuatı

·          Turizmde Tanıtım

·          Türkiye’de Turizm Eğitimi


Turizm potansiyeli olan ülkelerde faaliyet gösteren turizm işletmelerinde çalışan personelin, sahip oldukları alan bilgileri ile deneyimlerini geliştirmek ve astlarına etkin bir şekilde iletme yollarını göstererekhizmet kalitesini arttırmaya yönelik ise aşağıdaki eğitim programları düzenlenmektedir.

·          Otel İşletmeciliği ve Seyahat Acenteciliği Eğitim programı
(*Üniversite öğretim elemanları veya TUROB ile TÜRSAB uzman personeli aktarımları ile gerçekleştirilmektedir.)

·          İşbaşı Eğitim Programları

1.     Ön Büro Eğitimi

2.     Yiyecek ve İçecek Servisi Eğitimi

3.     Kat Hizmetleri Eğitimi

4.     Yiyecek Üretimi Eğitimi

·          Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme Kursu  (Eğiticilerin Eğitimi)

·          Kişisel Gelişim Semineri

    (*Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Usta Öğreticileri tarafından verilmektedir.)