ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz binasının tarihçesi

KÖY YATI MEKTEBİ
(İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ VE KÜLTÜR BAHÇESİ)
İnşa tarihi bilinmemektedir. İnşası yarım bırakılan bu yapı, 1930 yıllarında Mutasarrıf Münir
Bey tarafından tamamlanarak bugünkü halini almıştır. Önceleri Sanayi Mektebinin
nakledilmesi düşünülmüşse de daha sonra çevre köylerden gelen kız öğrenciler için yatılı okul
olarak kullanılmıştır. Kesme taşlardan inşa edilmiş iki katlı U şeklinde bir plana sahiptir. Yapı
1993 yılında Şanlıurfa Valiliğince restore edilmiş ve bir süre Özel İdare binası olarak
kullanılmıştır. 2005 yılında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne devredilmiştir. 4200 m2 lik bir
alan sahip olan bu bina ve müştemilatı restore edilmiştir. Yapılan restorasyon çalışmaları
sırasında bahçe düzenlemesi yapılarak “Kültür Bahçesi” olarak sosyal etkinliklerin
yapılmasına müsait bir duruma getirilmiş, ayrıca bahçe içine Halepli Bahçe Amazon
Mozaikleri, Göbeklitepe Stelleri, Edessa Mozaikleri gibi birçok eserin kopyaları yapılmıştır.
Urfa Mimarisinin güzel örneklerinden biri olan bu yapı, halen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
hizmet binası olarak kullanılmaktadır.
621156_555978604486859_1347422352_o
kültür Binası
kültür Binası
kültür Binası