ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Kültürü

 

1)           Halk Mutfağı

2)           Halk Sanatları ve Zanaatları(Keçecilik ,Kazzazlık ,Halı ve Kilimcilik ,Gümüşcülük (Telkari) ,Culhacılık ,Kürkçülük)

3)           Halk Mimarisi

4)           Halk Müziği

5)           Halk Çalgıları

6)           Halk Oyunları (Danslar) ve Giysileri

7)           Oyun- Spor (Çocuk Oyunları, Gençlerin Oyunları, Büyüklerin Oyunları, Sportif Oyunlar, Hayvan Gücüne dayanan Oyunlar,

8)           Halk İnanışları (Uğur, Uğursuzluk, Nazar, Büyü, Adak, Doğal Olayları, Günah vb.)

9)           Halk Etimolojisi

10)      Halk Mitolojisi

11)      Halk Matematiği

12)      Halk Ekonomisi

13)      Halk Hukuku

14)      Halk Meteorolojisi

15)      Halk Takvimi

16)      Halk Günleri (Özel Günler, Törenler, Kutlamalar, Bayramlar vb.)

17)      Halk Kurumları (ahi, esnaf, dernek, vakıf vb)

18)      Halk Tiyatrosu (Geleneksel Seyirlik Oyunları, Köy Seyirlik Oyunları)

19)      Halk Hekimliği

20)      Halk Gelenek ve Görenekleri (Günlük Yaşam, Doğum, Çocuk Büyütme, Sünnet, Evlenme, Bahar, Bağ, Dağa, Yatı, Askerlik, Gurbet, Hac, Ölüm vb) 

21)      Halk Edebiyatı (Halk Efsaneleri, Halk Hikayeleri, Halk Masalları, Halk Fıkraları, Halk Şairleri, Halk Şiirleri, Aşık-Tekke Edebiyatı, Atasözleri, Deyimler, Dualar, Dua yapılan yerlerBeddualar, Bilmeceler, Tekerlemeler , Maniler, Ninniler vb)