ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine İlişkin Açıklama


Ramazan ALKAN
Bakan a.
Kontrolörler Kurulu Başkanı
İVEDİ
Sayı : 71490862-324-E.449343 29.06.2020
Konu : Turizm Belgesi Başvuruları (e-Devlet)
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : 16.11.2018 tarihli ve 71490862-324[619]-E.933614 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazımızda da belirtildiği üzere; Bakanlığımız tarafından vatandaş odaklı
hizmet dönüşümü ve kamu yönetimi modernizasyonu kapsamında, turizm tesislerinin
belgelendirme ve denetim işlerinde güncel teknoloji ve veri aktarım yöntemlerine dayalı bir
sistemin kurulması amaçlanmış, bu kapsamda oluşturulan "Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi
21 Kasım Veritabanı Geliştirme ve e-Devlet Entegrasyon Projesi"(TTBİS); 2018 tarihinde
hayata geçirilmiş olup, Başkanlığımızın tüm iş ve işlemleri bu sistem üzerinden elektronik ortamda
yürütülmektedir.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin "Dijital Türkiye" projesi kapsamında ve
01.06.2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Turizm
Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik"in 9 uncu maddesinin ilk fıkrasında belirtilen
"Belgelendirilmeye ilişkin tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılır" hükmü
uyarınca Bakanlığımıza yapılan/yapılacak Turizm İşletmesi veya Yatırımı Belgesi talepleri sadece
https://www.turkiye.gov.tr/kultur-turizm-isletmesi-belgesi-ve-turizm-yatirimi-belgesi-islemleri-4850
adresli e-Devlet hizmeti üzerinden alınmaktadır.
Müdürlüğünüze belgelendirilmeye ilişkin fiziki evrakla başvuruda bulunulması
halinde, evrakın iade edilerek girişimci/belge sahibinin Bakanlığımız e-Devlet hizmetine
yönlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu hizmet üzerinden yapılan başvuruların takibi de
sağlanabilmektedir.
Başvuruların e-Devlet hizmeti üzerinden nasıl yapılacağı ve yapılan başvuruların nasıl takip
edileceğine ilişkin yardım dökümanı ekte yer almakta olup, Bakanlığımız internet sitesindeki
https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/turizm-tesisleri.html sayfasına da aynı bilgilendirme eklenmiştir.
Bilginizi ve gereğini önemle rica ederim.
T.C.
KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIGI
Yatırım ve Isletmeler Genel Müdürlügü
Kontrolörler Kurulu Baskanlıgı
1 / 2
Ismet Inönü Bulvarı No:32 Emek / ANKARA
Telefon No : (312) 470 71 23 Belgegeçer No : (312) 470 69 85
internet adresi : www.kulturturizm.gov.tr
Bilgi için:Mücahid ÜSTE
Kontrolörler Kurulu Bsk. Yrd.
Telefon No:(312) 470 72 53
Not: 5070 sayılı Elektronik Imza Kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.
Ek : E-Devlet Başvuru Yardım Dökümanı
Dağıtım:
81 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne
2 / 2
Ismet Inönü Bulvarı No:32 Emek / ANKARA
Telefon No : (312) 470 71 23 Belgegeçer No : (312) 470 69 85
internet adresi : www.kulturturizm.gov.tr
Bilgi için:Mücahid ÜSTE
Kontrolörler Kurulu Bsk. Yrd.
Telefon No:(312) 470 72 53
Not: 5070 sayılı Elektronik Imza Kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır.

document.pdf