ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

BASİT KONAKLAMA İŞLETME BELGESİ BAŞVURU

Basit Konaklama İşletme Belgesi Almak İsteyen İşletmelerin Yapması Gerekenler

 DUYURU -> Belediye Konaklama Tesislerinin Basit İşletme Belgesi Almalarına İlişkin Duyuru.pdf


Başvuruda İstenilen Evraklar

  • 1-Başvuru Dilekçesini indirip elle doldurulması. --> Başvuru Dilekçesi bktb.pdf
  • 2-İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı örneği.
  • 3-Güncel Adrese ilişkin yazı örneği.
  • 4-İmza Beyannamesi.

Bu belgelerle Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bizzat gelerek başvuru yapılmalıdır.

 

Başvuru dilekçesi incelenerek Müdürlüğümüz ilgili ekipleri tarafından Başvuruda bulunan tesisin yerinde incelenmesi yapılıp uygunluğu tespit edilerek gerekli onaylar alınarak başvuru sahibine haber verilecektir.

 

Uygunluğu ve Onayı Alınmış Tesislerin Yapması Gerekenler

  • 1-Uygulamada birliğin sağlanmasını teminen belge ücreti olarak belirlenen 500,00 TL'nin ZlRAAT BANKASI (IBAN: TR350001001745034831705539) hesabına yatırılması.
  • 2-Müessese harcı olarak belirlenen 514,80 TL'nin ise 9251 koduyla dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesi olarak vergi dairelerine yatırılması gerekmektedir.
  • 3-Yatırılan belge ücretlerinin dekontlarıyla beraber Müdürlüğümüze gelmeleri halinde tesisin Basit Konaklama İşletme Belgesi basılıp teslim edilecektir.