ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Dünya Su Günü Resim ve Fotoğraf Yarışması

2023 DÜNYA SU GÜNÜ TEMASI

“Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak”

 

Uluslararası Dünya Su Günü her yıl 22 Mart’ta tatlısu kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlısu kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlanmaktadır. Dünya Su Günü ile ilgili ilk öneri 1992 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Kalkınma Konferansı (UNCED)’nda yapılmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 22 Mart 1993’te Dünya Su Günü kararının resmi olarak imzalanmasından sonra her yıl dünya çapında kutlanmaya başlanmıştır.

UN-Water tarafından organize edilen bu kutlamalar her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilmektedir. 2023 yılı Dünya Su Günü teması “Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak” olarak belirlenmiştir.

2018'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 2023'te “Uluslararası Eylem On Yılı Hedeflerinin Uygulanmasına İlişkin Ara Dönem Kapsamlı Gözden Geçirmesine ilişkin bir Konferans” düzenlenmesine karar verildi. 2023 yılında düzenlenecek bu organizasyon, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenecek ilk Su Konferansı olacak ve 2023 Dünya Su Günü kutlamalarına denk gelecektir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden (SKH) 6 nolu hedef Su ve sanitasyona ayrılmış olup, SKH6   Sentez Raporu 2018'in sonucuna göre, dünya 2030 yılına kadar Su ve Sanitasyon konulu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 6'ya (SDG 6) ulaşma hedefinden uzaktır.  6 nolu hedefe ulaşılabilmesindeki en önemli faktör, dünya kuruluşlarının ve kurumlarının ilerlemeyi hızlandırmak için ortaklıklar ve işbirliği içinde bir araya gelme kapasitesi olacaktır.

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Dünya Su Kalkınma Raporu, UN-Water'ın su ve sanitasyon konularıyla ilgili en önemli rapordur. Her yıl farklı bir temaya odaklanan rapor, UN-Water adına UNESCO tarafından yayınlanmakta ve üretimi UNESCO Dünya Su Değerlendirme Programı tarafından koordine edilmektedir. Rapor, UN-Water Üyeleri ve Ortakları tarafından yapılan çalışmalara dayalı olarak, tatlı su ve sanitasyonun durumu, kullanımı ve yönetimi ile ilgili ana eğilimler hakkında bilgi vermektedir.

Dünya Su Günü ile bağlantılı olarak başlatılan rapor, karar vericilere sürdürülebilir su politikaları oluşturmak ve uygulamak için bilgi ve araçlar sağlamaktadır. Ayrıca, su sektörü ve ötesinde daha iyi yönetim için fikirleri ve eylemleri teşvik etmek için en iyi uygulamaları ve derinlemesine analizleri sunmaktadır.

Fotoğraf Şartnamesi : Fotoafiartnamesi.pdf
Şartname : Aifartnamesi.pdf